top of page
Search

Spolupráce při rekonstrukci domu

1. Prohlídka nemovitosti Po prvním kontaktu telefonem, mailem….následuje nezávazné osobní setkání, při němž dochází k vzájemnému poznávání, stavebník se podělí o svoji filozofii stylu budoucího bydlení, svěří se svými koníčky, formuluje své požadavky a přání.. Při úvodní schůzce přímo v domě, dům zhodnotíme, provedeme stavebně technický průzkum a nástřelem řekneme potřebný rozsah prací. Na základě Vašich požadavků, sestavíme balíček služeb přímo na míru, seznámíme Vás s obsahem dokumentace a k ní jasně definovanou cenu včetně všech potřebných profesí ( elektroinstalace, zdravotechnika, plynoinstalace, čistírna odpadních vod, dešťová kanalizace, hydrogeologický průzkum, průzkum energetické náročnosti budovy, požárně bezpečnostním řešením, radonovým průzkumem atd ) 2. Zaměření stávajícího stavu objektu Dům podrobně zaměříme. Někdy je k domu dochovaná starší dokumentace, která ovšem téměř nikdy neodpovídá skutečnosti. 3. Navrhneme a uděláme studii možné úpravy poradíme tak, aby jeho dům byl účelný, provozně nekomplikovaný a estetický na pohled. Probereme možnost s klientem, včetně technického řešení. 4. Vypracujeme projektovou dokumentaci v detailech Zpracujeme detailní projektovou dokumentaci, která slouží nejenom pro stavební povolení ale je podrobná a dá se podle ní stavět. Také tady máte kontrolu nad projektem a můžete do této fáze vstupovat. Spolu vybereme materiály předložíme Vám nejlepší řešení detailů stavby. Ve spolupráci s jednotlivými specialisty řešíme vytápění, rozvody elektřiny, vody, kanalizace, plynu atd. Poté následuje inženýrská činnost – Pomůžeme Vám s vyřízením stavebního povolení. 5. Pomůžeme vám při jednání s úřady a s případným dotačním titulem Komunikace se stavebním úřadem a dalšími orgány státní správy při rekonstrukci domu je komplikovaná. Proto vám pomůžeme napsat žádost pro stavební řízení a reagovat na vyjádření, která vám od statní správy přijdou a případně s vyřízením dotace - např. Zelená Úsporám, IROP, OPPIK, Dešťovka

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Yorumlar


bottom of page