top of page
Search

Spolupráce při stavbě rodinného domu

Po prvním kontaktu telefonem, mailem….následuje nezávazné osobní setkání na pozemku nebo v kanceláři, při němž dochází k vzájemnému poznávání, stavebník se podělí o svoji filozofii stylu budoucího bydlení, svěří se svými koníčky, formuluje své požadavky a přání. Stavebník nesmí mít strach z architekta – projektanta, který mu nebude předepisovat, jak má žít, ale pomůže mu a poradí tak, aby jeho dům byl účelný, provozně nekomplikovaný a estetický na pohled.

Architekt a projektant by měl být s klientem partner a ne soupeř. Měl by se snažit ho naslouchat, pochopit jeho život. Dialog, mezi Vámi a námi je velice intimní konverzace. Když mluvíte o Vašem domě - mluvíte o svém snu.

Poté následuje osobní prohlídka pozemku, na kterém má stavba vyrůst. Není dost dobře možné zpracovat varianty dispozičního řešení bez znalosti konfigurace terénu a orientace ke světovým stranám, bez poznání a pochopení „ ducha místa“ .Dům na míru lze umístit i na pozemek, který na první pohled vypadá jako nevyužitelný ( úzký, ve svahu, obrácený k severu….. ).Pozemek si nafotíme, probereme možnosti, napojení na inženýrské sítě, možnosti materiálů a technologií. Na základě Vašich požadavků, sestavíme balíček služeb přímo na míru, seznámíme Vás s obsahem dokumentace a k ní jasně definovanou cenu včetně všech potřebných profesí ( elektroinstalace, zdravotechnika, plynoinstalace, čistírna odpadních vod, dešťová kanalizace, hydrogeologický průzkum, průzkum energetické náročnosti budovy, požárně bezpečnostním řešením, radonovým průzkumem atd )Na základě konkrétních požadavků a přání následují skici možného dispozičního řešení a skici možného vzhledu stavby Chceme, abyste řekli, co se Vám líbí a nelíbí. Rádi Vám věnujeme náš čas a trpělivost. Výsledkem je studie – přesně definované půdorysné řešení a vnější vzhled stavby.


1. FÁZE OBSAHUJE


Předprojektová příprava Průzkumné práce na pozemku Projednávání studie s klientem včetně technického řešení a konzultací Vypracování konceptu stavby ve více variantách s idealním usazení domu na pozemek Návrhy půdorysů a pohledů stavby Vizualizace domu ve 3d - možnost i videa

Možnost i tisku modelu na 3d tiskárně v měřítku 1:1002. Fáze - PROJEKČNÍ PRÁCE

Navazují na zpracovanou studii. Také tady máte kontrolu nad projektem a můžete do této fáze vstupovat. Spolu vybereme materiály. Předložíme Vám nejlepší řešení detailů stavby. Ve spolupráci s jednotlivými specialisty řešíme vytápění, rozvody elektřiny, vody, kanalizace, plynu atd. Poté následuje inženýrská činnost.

Pomůžeme Vám s vyřízením stavebního povolení.

S kompletním projektem můžeme zpravovat rozpočet stavby a slepý výkaz výměr, se kterým oslovíte stavební firmy o nabídku na realizaci Vašeho projektu.

42 views0 comments

Comments


bottom of page