top of page
simunek-5_edited.jpg

Naše služby

Kompletní služby od studie až po realizaci. Naše architektonická a projektová kancelář nabízí komplexní projekční a inženýrskou činnost.

 • Projektujeme  individuální rodinné domy ( domy šité na míru), bungalovy, nízkoenergetické a pasivní domy

 • Projekty rekonstrukcí rodinných domů a jejich vestavby, přístavby, nástavby, rekonstrukce

 • Projekty rekonstrukcí bývalých statků, bývalých zemědělských budov

 • Budovy pro podnikáni, výrobní haly, sportovište

 • Provozovny pro výrobu a služby, komerční objekty, hotely  

 • Projekty půdních vestaveb v rodinných a bytových domech

 • Projekty stavebních úprav a rekonstrukcí historických měšťanských domů

 • Budovy v městských památkových zónách

 • Projekty oprav drobných i větších církevních staveb

 • Projekty rekonstrukcí historických budov a památkových objektů

 • Revitalizace panelových a bytových  domů

 • Návrhy interiérů

 • Nová Zelená úsporám ( NZÚ )

 • Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  OPPIK a Integrovaný regionální operační program (IROP) - Úspory energie, Nemovitosti, Školicí střediska, Revitalizace vybraných památek II,  Infrastruktura základních škol, Demolice chátrajícíh budov, Sociální bydlení, Infrastruktura středních a vyšších odborných škol, Infrastruktura základních škol, Energetické úspory v bytových domech, Vzdělávací a výcviková střediska IZS, Muzea, kulturni dědictví, Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, Program rozvoj venkova

 • Energetické úspory objektů - dle všech dotačních programů a výzev

 • Dotace deštovka

Tým odborníků

 • Kancelář má tým stálých architektů, projektantů, pracovníků z oblasti pozemních staveb a tým stálých spolupracovníků, zkušených odborníků z dalších oblastí - topenářů, plynařů, elektrikářů, energetických specialistů, požárníků. Vedle inženýrů a techniků z příbuzných oborů, především technologů, osob zajišťující inženýrskou činnost, odborných ateliérů, které zpracovávají požadované posudky, průzkumy a rozbory.

 • Proto zajišťujeme i např.: zaměření stavby a pozemků, zaměření polohopisu a výškopisu, geologický a hydrogeologický průzkumu , měření radonu, posouzení dřevěných konstrukcí na přítomnost dřevokazného hmyzu a hub, vypracování stavebně technického posudku stávajících konstrukcí; stavebně historický průzkum.

Provádíme

 • Projekty pozemních staveb

 • Projektování silnic,chodníků a parkovišť

 • zpracování studií a návrhů stavby

 • vyhodnocení vhodnosti staveniště

 • projekty pro územní rozhodnutí

 • projekty pro stavební povolení

 • vypracování podkladů pro výběr dodavatele stavby

 • projekty pro realizaci

 • výkon technického dozoru investora

 • autorský dozor

 • zaměření stávajícího stavu objektů

 • zaměření stavby a pozemků

 • výběr z vlastních typových projektů rodinných domů

 • projekty individuálních rodinných domů

 • projekty rekonstrukcí, půdních nástaveb a vestaveb rodinných a bytových domů

 • projekty staveb pro výrobu a služby

 • projekty stavebních úprav a rekonstrukcí domů v městských památkových zónách

 • podklady pro vyřízení stavebního povolení

 • vyřízení stavebního povolení

 • 3d vizualizace, tisk 3d modelů

 • Architektonické studie a 3D modely do fotografií.

 • Umístění domů na pozemek za pomocí výškových fotek z dronu

 • Dokumentace bouracích prací

 • zaměření polohopisu a výškopisu

 • geologický a hydrogeologický průzkumu

 • měření radonu

 • posouzení dřevěných konstrukcí na přítomnost dřevokazného hmyzu a hub

 • vypracování stavebně technického posudku stávajících konstrukcí

 • stavebně historický průzkum

 • Mykologícké průykumy

 • Zoologické průzkumy

 • Vynětí z půdního fondu

 • Energetický posudky a audity

 • Průkazy energetické náročnosti budovy

bottom of page