top of page
Search

Jak na dotaci Oprav dům po babičce


V září roku 2023 Ministerstvo životního prostředí, ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR, zahájilo inovativní dotační program s názvem "Oprav dům po babičce". Tato ambiciózní iniciativa je zaměřena na rodinné a rekreační domy v České republice, které potřebují komplexní rekonstrukci. Vztahuje se i na stavbu nového rodinného domu umístěného na místě původního, který jste zbourali.


Tento dotační program není jen dalším v řadě podpůrných opatření. Na rozdíl od předchozích dotací, které měly za cíl jednotlivé části domu, "Oprav dům po babičce" se snaží motivovat vlastníky k provedení komplexních energetických úprav. Cílem je vytvořit domy s nízkou energetickou náročností a dosáhnout emisního štítku kategorie B a největší rozdíl oproti klasické dotace na energetické úspory Nová Zelená Úsporám je vyplacení 100 procent dotace předem a další motivační bonusy.


Program je koncipován tak, aby přitáhl mladé rodiny. Pro tyto rodiny je připravena finanční výhoda v podobě bonusu ve výši 50 000 korun na každé nezaopatřené dítě žadatele. Kromě toho bude od ledna 2024 k dispozici zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen, s nízkým úrokem, fixací sazby a možností čerpání prostředků bez nutnosti zástavy nemovitosti.


Finanční injekce do programu dosahuje obrovských 40 miliard korun, a to díky finanční podpoře z Evropské unie. Tyto prostředky mohou být využity na širokou škálu úprav, od zateplení a výměny oken až po instalaci solárních panelů a nádrží na dešťovou vodu výměnu zdroje vytápění, vypracování projektové dokumentace, instalaci oken, dveří, stínící techniky, rekuperace a mnoho dalších opatření.


Výběr z úprav, které mohou být financovány, je široký. Může se jednat o zateplení starších rodinných domů, chat nebo chalup. Vše je podmíněno splněním určitých kritérií, jako je například podání žádosti o stavební povolení před 1. červencem 2013 nebo vlastnictví a trvalý pobyt v nemovitosti.Co se týče dotací, maximální podpora na zateplení činí jeden milion korun bez bonusů. Kromě toho je možné získat finanční příspěvky na různá opatření, například kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory a další. Výše dotace je omezena na 50 % nákladů, ale bonusy mohou tuto částku navýšit. Průměrná částka na dům se pohybuje ze zkušeností okolo 1 - 1,3 mil Kč.


Celkově lze říci, že dotační program "Oprav dům po babičce" představuje revoluční krok v oblasti energetické účinnosti a podpory vlastníků domů v České republice. Díky této iniciativě budou mít obyvatelé možnost investovat do energeticky úsporných a udržitelných domů, což přispěje k ochraně životního prostředí a ekonomickému rozvoji země.


Kdo může žádat o dotaci „Oprav dům po babičce“?


Každý jednotlivec, který je ekonomicky aktivní, vlastní nemovitost a má v ní své trvalé bydliště. To znamená, že pokud jste v zaměstnání, jste zaměstnavatelem, provozujete vlastní podnikání, jste v důchodu, studujete nebo jste na mateřské dovolené (ale ne na rodičovské dovolené), máte právo požádat o tuto dotaci. Tyto kritéria představují základní požadavky celého programu. Pro více informací o těchto podmínkách můžete navštívit uvedený odkaz.

Dále platí, že žadatel a všechny členy jeho domácnosti nesmí mít vlastníkem jinou nemovitost pro bydlení, a to ani v podobě bytu v panelovém domě nebo podílu v bytovém družstvu, který by jim umožňoval užívání konkrétního bytu


Veškeré informace včetně závazných pokynů jsou k dispozici na oficiálních stránkách https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/oprav-dum/Jak probíhá spolupráce při získání dotace ?


  1. Poptávka: Zašlete nebo zavoláte nám vaši poptávku, kde stručně popíšete, pro co byste dotaci chtěli využít a kde se Vaše nemovitost nachází. Můžeme se potkat u nás na kaffe kde prověříme, zda splňujete podmínky pro získání dotace. Pokud ano, bude pokračovat :)

  2. Zaměření domu: Domluvíme se na schůzce, provedeme měření vašeho domu a pořídíme potřebné fotografie.

  3. Projektování : Pustíme se do projektování dotace, které může trvat cca měsíc včetně energetického posudku

  4. Dokončení projektu a administrace: Odešleme projekt k hodnocení fondu a vyřídíme na základě plné moci veškerou administrativu.

  5. Vyplacení dotace: Po schválení obdržíte dotaci až do výše 1 600 000 Kč, z čehož 50 000 Kč je určeno k pokrytí nákladů spojených s naším projektem a posudkem.

31 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page